Ruszyła budowa linii tramwajowej na Nowodwory. Wykonawca przejął plac budowy.

Redakcja dzień .

 

Trasa tramwajowa na Tarchominie wydłuży się o 1,5 km - do ul. Strumykowej na Nowodworach. 27 czerwca inwestor przekazał wykonawcy, czyli konsorcjum firm ZUE i Strabag, teren pod inwestycję.

Kolejny odcinek trasy tramwajowej o długości ok. 1,5 km na ul. Światowida – od pętli Tarchomin Kościelny (wcześniej pętla Mehoffera) do ul. Strumykowej ma być gotowy do 7 lutego 2017 roku.

Budowa będzie się wiązała z utrudnieniami - z ruchu będą wyłączane skrzyżowania znadujące się na trasie planowanej linii tramwajowej. Jednak wykonawca zapewnia, że harmonogram prac został tak przygotowany, aby wyłączenia ulic i objazdy linii autobusowych trwały jak najkrócej.

Na Nowodworach zostanie wybudowane torowisko o konstrukcji bezpodsypkowej z nawierzchnią trawiastą a na skrzyżowaniach i przy przystankach z asfaltową. Na Białołęce będzie najdłuższe zielone torowisko w Warszawie – ok. 2,5 km. Ulica Światowida zostanie przebudowana na skrzyżowaniach, zmieni się także sieć chodników i dróg rowerowych. Powstaną cztery perony przystankowe na skrzyżowaniach ulic Światowida z H. Ordonówny i M. R. Stefanika.

Wykonawca wykona sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach, przebuduje sieci infrastruktury podziemnej, przeprowadzi prace związane z odwodnieniem jezdni i torowiska i zajmie się zagospodarowaniem terenu i zieleni. Wybuduje również stację prostownikowo-trakcyjną „Nowodwory”, która pozwoli na zasilenie tej trasy tramwajowej.

Wartość kontraktu to 31 601 755,18 zł brutto.

Inwestycja jest częścią projektu „Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru”, zgłoszonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Po zakończeniu prac linia tramwajowa na Tarchominie wydłuży się do 7 km. Trwają już przygotowania do budowy ostatniego odcinka torów. Równolegle trwa przeprojektowywanie ul. Światowida – wprowadzane są zmiany wynikające z wypracowanych w trakcie konsultacji z mieszkańcami uwag do poprzedniego projektu.

źródło:bialoleka.waw.pl