Annopol z nowym chodnikiem

Redakcja dzień .

Annopol z nowym chodnikiem

Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął prace remontowe na ulicy Annopol. Nową nawierzchnię zyska chodnik po stronie zachodniej na odcinku Inowłodzka - Odlewnicza.

Równamy białołęckie drogi

Redakcja dzień .

Równamy białołęckie drogi

Została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego firmą CEM-BUD Andrzej Sebastian Łoma z siedzibą w Leginowie na „Wykonanie mechanicznego profilowania z zagęszczeniem, doziarnieniem i naprawą nawierzchni nieutwardzonych oraz remonty odwodnienia dróg na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie”.