Równamy białołęckie drogi

Redakcja dzień .

 

Została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego firmą CEM-BUD Andrzej Sebastian Łoma z siedzibą w Leginowie na „Wykonanie mechanicznego profilowania z zagęszczeniem, doziarnieniem i naprawą nawierzchni nieutwardzonych oraz remonty odwodnienia dróg na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie”.

Profilowanie rozpocznie się dnia 07.04.2016 r. od rejonu tzw. Wschodniej Białołęki.

Zgodnie z umową czas wiosennego równania dróg gminnych i wewnętrznych wynosi 26 dni. Termin ten może ulec zmianie ze względu na występowanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu) uniemożliwiających kontynuację robót do czasu ich ustąpienia.

Pracami zostaną objęte drogi o łącznej powierzchni 670 000 m².

Za utrudnienia w czasie wykonywania robót serdecznie przepraszamy.

źródło:bialoleka.waw.pl