Kwiecień - miesiąc wiedzy na temat autyzmu

Redakcja dzień .

 

W Europie żyje 5 mln osób z autyzmem (dane, Autism Europe z 2009 r), co oznacza, że 1 osoba na 150 jest nim dotknięta. Autyzm to zaburzenie, z którym spotykamy się częściej niż nam się wydaje. Jego objawy są bardzo zróżnicowane, dlatego często mówi się o „spectrum zaburzeń autystycznych”.

Zaburzenia neurologiczne powodują, że osoby z autyzmem nie radzą sobie w relacjach z innymi osobami i mają trudności w porozumiewaniu się - trudno zrozumieć im żarty, aluzje, metafory, mają trudność w rozwijaniu zabawy oraz rozumieniu pojęć abstrakcyjnych, czasem nie panują nad swoim zachowaniem, w inny sposób odbierają bodźce, z którymi radzą sobie na swój sposób np. zatykają uszy, mruczą sobie coś pod nosem, czasem wpatrują się w jedno miejsce, niekiedy nie lubią gdy ktoś im patrzy w oczy, ponieważ często mają trudność z interpretowaniem informacji związanych z mimiką i spojrzeniami innych osób. Często spotykają się z niezrozumieniem otoczenia, ponieważ ich wygląd zewnętrzny w żaden sposób nie wskazuje na jakiekolwiek zaburzenia – niekiedy odbierani są prze to jak dziwacy.

Z drugiej strony niektóre osoby z autyzmem (ok. 10%) mają szczególne uzdolnienia: ogromną łatwość uczenia się języków obcych, słuch absolutny, umiejętność skomplikowanych obliczeń w pamięci, czy ogromny talent plastyczny.

Stopień autyzmu może być bardzo różny: od ciężkiego do łagodnego. Wczesna diagnoza i intensywna terapia może prowadzić do znacznej poprawy funkcjonowania osoby a objawy autyzmu stają się dyskretne i osłabione. Łagodną postać autyzmu nazywamy Zespołem Aspergera. Natomiast brak odpowiedniej terapii i diagnozy, a w następstwie odpowiedniego leczenia może doprowadzić do poważnych zaburzeń funkcjonowania.

Osoby z autyzmem znacznie lepiej funkcjonują i radzą sobie dzięki ciężkiej pracy w systematycznej, długiej terapii. Bardzo często lepiej się czują i są sprawniejsze w otoczeniu, które jest dla nich przewidywalne a inni ludzie rozumieją ich problemy. Przewidywalność i prostota otoczenia sprzyjają komfortowi życia osób z autyzmem i wspierają w nauce nowych rzeczy. Osoby z autyzmem często potrzebują wsparcia w zainicjowaniu i podtrzymaniu rozmowy, ale w większości rozumieją swoją odmienność i tak jak każdy potrzebują życzliwości, wyrozumiałości i cierpliwości.

źródło:bialoleka.waw.pl