KOMUNIKAT OŚWIATOWY

Redakcja dzień .

 

Szanowni Państwo,

Od 1 września 2017 r. system szkolny w Polsce ulega zmianie na mocy ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r.:

a) Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59),

b) Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

Do dnia 31 marca 2017 r. Rada m. st. Warszawy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty, podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. w tym zatwierdzi nowe obwody szkolne. Po podjęciu tej uchwały wykaz ulic wchodzących w skład obwodów będzie udostępniony na stronie internetowej Dzielnicy Białołęka.

Na terenie Białołęki cztery samodzielne gimnazja:

1) Gimnazjum nr 121, ul. Płużnicka 4,

2) Gimnazjum nr 123, ul. Strumykowa 21,

3) Gimnazjum nr 124, ul. Przytulna 3,

4) Gimnazjum nr 164, ul. Ostródzka 175,

będą stopniowo przekształcane w szkoły podstawowe. W kwietniu b.r. od będzie się rekrutacja do klas I dla dzieci 7 - letnich, zgodnie z obwodem szkolnym. Podczas rekrutacji rodzice będą mogli zgłaszać swoje 7- letnie dzieci do szkół podstawowych, które będą się mieściły w budynkach dotychczasowych gimnazjów.

Jednocześnie w tych budynkach będą organizowane oddziały klas VI I (dotyczy uczniów obecnych klas VI). W niektórych placówkach dotychczasowych gimnazjów będą także organizowane oddziały klas IV (obecne klasy III) ze względu na fakt, iż rozpoczęcie nauki w klasie IV wiąże się ze zmianą wychowawcy i wprowadzeniem nowej podstawy programowej, więc nowy okres w życiu szkolnym dziecko może rozpocząć w nowej placówce. Szczegółowe informacje na temat planowanej liczby tych oddziałów i ich organizacji znajdą Państwo na stronach internetowych wyżej wymienionych szkół od 27 lutego 2017 r .

W związku z powyższym, prosimy rodziców uczniów obecnych klas III i VI, którzy są chętni do zmiany szkoły i podjęcia nauki w szkole podstawowej, przekształconej z gimnazjum na etapie klasy IV i VII w roku szkolnym 2017/18, do składania wniosków o przyjęcie do szkoły do dyrektorów wyżej wymienionych szkół, w terminie od dnia 27 lutego do dnia 15 marca 2017 r.

Nadmieniamy, że pozostawienie większej liczby uczniów klas VII w dotychczasowych szkołach podstawowych, może skutkować nauką do późnych godzin wieczornych lub w soboty.

Po zakończeniu składania wniosków (do 15 marca b. r.) i po zakończeniu rekrutacji do klas I szkół podstawowych (do kwietnia b.r.), nastąpi analiza liczby dzieci w poszczególnych szkołach ogółem z uwzględnieniem zgłoszonych przez Państwa wniosków. Jeżeli analiza wykaże zbyt dużą liczbę dzieci w dotychczasowych szkołach podstawowych, przy zbyt małej liczbie w budynkach przekształconych gimnazjów, organ prowadzący będzie zmuszony do podjęcia uchwały wskazującej obecnym klasom VI miejsce realizacji obowiązku szkolnego w innej szkole podstawowej, zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

źródło:bialoleka.waw.pl