Szkoły na Białołęce po wprowadzeniu reformy oświatowej

Redakcja dzień .

 

Od 1 września br., ulegnie zmianie dotychczasowa sieć szkół w dzielnicy i zamiast podstawówek i gimnazjów będzie funkcjonowało 16 szkół podstawowych. Niżej piszemy o zmianach jakie mają zostać wprowadzone.

Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Kobiałka 49. Prowadzi klasy z językiem angielskim, hiszpańskim i niemieckim. Planowane jest utworzenie klasy VII dwujęzycznej z językiem angielskim i wprowadzenie języka rosyjskiego. Szkoła ma oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich.
Szkoła Podstawowa nr 110, ul. Bohaterów 41. W szkole językiem obcym jest język angielski. Szkoła ma oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich.
Szkoła Podstawowa nr 112, ul. Zaułek 34, Szkoła Filialna Ostródzka 144. Prowadzi oddziały integracyjne i oddziały z językiem angielskim. Planowane jest nauczanie języków francuskiego i hiszpańskiego oraz utworzenie klasy VII dwujęzycznej z językiem angielskim. Szkoła ma oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich.
Szkoła podstawowa nr 118, ul. Leszczynowa 5 i Myśliborska 25. Językiem obcym jest język angielski. Od września nie planowane jest pozostawienie klas VII. Szkoła ma oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich.
Szkoła Podstawowa nr 154, ul. Leśnej Polanki 63/65, ul. Sprawna 35 A, ul. Aluzyjna 22 oraz Szkoła Filialna ul. Sprawna 28. Prowadzi oddziały integracyjne. Językiem obcym jest angielski. Od września planowane jest utworzenie oddziałów z językiem hiszpańskim. Szkoła ma oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich.
Szkoła podstawowa nr 231, ul. Juranda ze Spychowa 10. Językiem obcym jest język angielski. Od września nie jest planowane pozostawienie klas VII. Szkoła nie posiada również oddziałów przedszkolnych dla dzieci 6-letnich.
Szkoła Podstawowa nr 257, ul. Podróżnicza 11. Językiem obcym jest angielski. Szkoła posiada oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich.
Szkoła Podstawowa nr 314, ul. Porajów 3. Językiem obcym jest angielski. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne oraz oddziały sportowe z dyscypliną piłka siatkowa. Szkoła posiada oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich.
Szkoła Podstawowa nr 342, ul. Strumykowa 21A, Szkoła Filialna ul. Topolowa 15. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne i oddziały sportowe z dyscypliną zapasy. Językiem obcym jest angielski. Planowane jest nauczanie języków: francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Szkoła posiada oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich.
Szkoła Podstawowa nr 344, ul. Erazma z Zakroczymia 15. Prowadzi oddziały integracyjne i oddziały sportowe z dyscypliną pływanie. Językami obcymi są: angielski i niemiecki. Szkoła posiada oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich.
Szkoła Podstawowa nr 355, ul. Ceramiczna 11. Powadzi oddziały integracyjne. Językami obcymi są: angielski i niemiecki. Planowane jest wprowadzenie nauczania języków hiszpańskiego i rosyjskiego. Szkoła posiada oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich.
Szkoła Podstawowa nr 356, ul. Głębocka 66. Prowadzi oddziały integracyjne. Językiem obcym jest angielski. Planowane jest również nauczanie języka niemieckiego. Szkoła posiada oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich.
Szkoła Podstawowa nr 365, ul. Płużnicka 4 (z przekształcenia Gimnazjum nr 121). Językami obcymi są: angielski, hiszpański i niemiecki. Szkoła ma oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim. Planowane jest utworzenie oddziałów dwujęzycznych na poziomie klasy VII (chętni uczniowie z dotychczasowych szkół podstawowych po teście kompetencji językowych). W szkole powstaną oddziały ogólnodostępne (chętni uczniowie z dotychczasowych szkół podstawowych oraz wszystkich uczniów klas VII Szkoły Podstawowej nr 118). Planowane jest utworzenie klasy sportowej z dyscypliną koszykówka. Nie planuje się utworzenia oddziałów przedszkolnych.
Szkoła Podstawowa nr 366, ul. Strumykowa 21 (z przekształcenia Gimnazjum nr 123). Językami obcymi są: angielski, niemiecki, francuski i rosyjski. Szkoła ma oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim. Planowane jest utworzenie oddziałów dwujęzycznych na poziomie klasy VII (chętni uczniowie z dotychczasowych szkół podstawowych po teście kompetencji językowych). Jednocześnie w szkole powstaną oddziały ogólnodostępne na poziomie klas VII i klas IV (chętni uczniowie z dotychczasowych szkół podstawowych). Nie planuje się utworzenia oddziałów przedszkolnych.
Szkoła Podstawowa nr 367, ul. Przytulna 3 (z przekształcenia Gimnazjum nr 124). Językami obcymi są angielski i niemiecki. Szkoła ma oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim. Planuje się utworzenie oddziałów dwujęzycznych na poziomie klasy VII (chętni uczniowie z dotychczasowych szkół podstawowych po teście kompetencji językowych). W szkole powstaną również oddziały ogólnodostępne na poziomie klas VII (chętni uczniowie z dotychczasowych szkół podstawowych). W szkole nie planuje się utworzenia oddziałów przedszkolnych.
Szkoła Podstawowa nr 368, ul. Ostródzka 175 i ul. Hemara 15 (z przekształcenia Gimnazjum nr 164). Językami obcymi są: angielski, hiszpański, niemiecki, francuski i rosyjski. Szkoła ma oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim. Planuje się utworzenie oddziałów dwujęzycznych na poziomie klasy VII (chętni uczniowie z dotychczasowych szkół podstawowych po teście kompetencji językowych). Jednocześnie w szkole powstaną oddziały ogólnodostępne (chętni uczniowie z dotychczasowych szkół podstawowych oraz wszystkich uczniów klas VII Szkoły Podstawowej nr 231). W szkole planuje się utworzenie klasy sportowej z dyscypliną piłka nożna i lekkoatletyka. W szkole nie planuje się utworzenia oddziałów przedszkolnych.

Pozostałe informacje na temat ww. placówek znajdą Państwo na stronie: www.bialoleka.waw.pl, zakładka „Dla mieszkańców”, „Szkoły, przedszkola, żłobki i inne”.

Rekrutacja do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie się odbywała z wykorzystaniem systemu informatycznego od dnia 29 marca. Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie www.edukacja.warszawa.pl.

Załączamy także tabelę z przypisanymi punktami adresowymi do konkretnych placówek. Uwaga - ten dokument to projekt opracowany przez Urząd Dzielnicy Białołęka, który wymaga zatwierdzenia przez Radę m.st. Warszawy.

Uwaga: Oddziały przedszkolne nie podlegają rejonizacji.

źródło:bialoleka.waw.pl