Ważne telefony alarmowe

Redakcja dzień .

TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe 999
Państwowa Straż Pożarna 998
Policja 997
Straż Miejska 986
Służba Dyżurna Miasta 9656
Komórkowy telefon alarmowy 112

PRZYDATNE NUMERY TELEFONÓW W WARSZAWIE:

Komenda Stołeczna Policji 22 826 24 24
Żandarmeria Wojskowa 22 685 10 22
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Ciepłownicze 993
Pogotowie Drogowe ZDM 9633
Pogotowie Komunikacji Miejskiej 995
Informacja o wypadkach 9790
Informacja o stanie dróg publicznych 22 629 07 94
Pogotowie Weterynaryjne 22 638 39 14
Pogotowie Opiekuńcze 22 833 17 11
Policyjna Izba Dziecka 22 849 06 61
Wojewódzka stacja Sanepid 22 620 90 01
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 22 651 06 60
Centrum Zarządzania Kryzysowego M. St. Warszawy 22 695 78 94
Straż Graniczna 22 542 91 00
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie 22 646 41 01